നായ

കുറച്ചുവര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പുവരെ നാം ഏതിനം നായെ വളര്‍ത്തിയാലും അതെല്ലാം വീട്ടുകാവലിനു മാത്രമുള്ളവയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ കേരളത്തില്‍ കെന്നല്‍ ക്ലബുകളും (Kennel club) ശ്വാനപ്രദര്‍ശനവും (Dog show) സജീവമായതോടെ നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയിലും മാറ്റങ്ങള്‍ ഉണ്ടായി. അപൂര്‍വ്വ ജനുസ്സുകളെ (Rare Genus) സ്വന്തമാക്കുവാനും അവയെ സ്‌നേഹത്തോടെ ശാസ്‌ത്രീയമായി വളര്‍ത്തുവാനും നാം ശീലിച്ചുകഴിഞ്ഞു. നായ വളര്‍ത്തലില്‍ താല്‍പര്യത്തോടെ കടന്നുവരുന്ന തുടക്കക്കാരെ മനസ്സില്‍ കണ്ടുകൊണ്ടാണ്‌ ഇങ്ങനെയൊരു ഉദ്യമത്തിനു മുതിര്‍ന്നത്‌. നായവളര്‍ത്തലിനെക്കുറിച്ചു പുതിയ കാര്യങ്ങള്‍ പറയുകയല്ല, മറിച്ച്‌ മറന്നുപോയ കാര്യങ്ങള്‍ ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ്‌ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്‌. വളര്‍ത്തുന്നയാളുടെ താല്‍പര്യത്തിനും സൗകര്യത്തിനും, സാമ്പത്തികസ്ഥിതിക്കും അനുസരിച്ച്‌ ഏതിനം നായെയാണു വളര്‍ത്തേണ്ടതെന്ന്‌ ഏകദേശ ധാരണയുണ്ടാക്കുവാന്‍ ഇത്‌ ഉപകരിക്കുമെന്നു കരുതുന്നു. ഓരോ നായ ജനുസ്സിനും അതിന്റേതായ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളും, ഇഷ്‌ടാനിഷ്‌ടങ്ങളും, ഗുണദോഷങ്ങളും ഉണ്ടെന്നും ഒന്നൊന്നിനോടു വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുവേണം നായജനുസ്സുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാന്‍.
നായവര്‍ഗ്ഗത്തെ പ്രധാനമായും കായികതത്‌പരായ നായ്‌ക്കളെന്നും (Sporting dogs) കായികതല്‌പരരല്ലാത്ത നായ്‌ക്കളെന്നും (Nonsporting dogs) രണ്ടായിതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. കായിക തത്‌പരരായ നായ്‌ക്കളെ വര്‍ക്കിങ്‌, യൂട്ടിലിറ്റി, ടോയി എന്നും കായികതത്‌പരരല്ലാത്ത നായ്‌കകളെ ഗണ്‍, ഹോണ്‍ഡ്‌, ടെറിയര്‍ എന്നും വീണ്ടും തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു.
 

വര്‍ക്കിങ്‌ ഡോഗ്‌സ്‌


കാവല്‍ നായായും ആടുമാടുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായും വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള നായ്‌ക്കളാണ്‌ വര്‍ക്കിങ്‌ ഡോഗ്‌സ്‌. ഇവ പാരമ്പര്യമായിത്തന്നെ ശൗര്യസ്വഭാവം ഉള്ളവയാണ്‌. ഓടിനടക്കുവാന്‍ തുറസ്സായ സ്ഥലവും ചെയ്യുവാന്‍ എന്തെങ്കിലും ജോലിയുമുണ്ടെങ്കില്‍ ഇവ സന്തുഷ്‌ടരാണ്‌.
 

യൂട്ടിലിറ്റി ഡോഗ്‌സ്‌


ടോയിഗ്രൂപ്പില്‍പെടാത്തവയും ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നവയുമാണ്‌ യൂട്ടിലിറ്റി ഡോഗ്‌സ്‌. ഇവ ഒരുപക്ഷേ നാളെ ഈ ഗ്രൂപ്പില്‍തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല.
 

ടോയി ഡോഗ്‌സ്‌


ഉടമസ്ഥന്റെ സന്തതസഹചാരിയായി ഓമനിച്ചുവളര്‍ത്താവുന്ന ചെറിയ ഇനം നായ്‌ക്കളാണ്‌ ടോയി ഡോഗ്‌സ്‌. പേരിനോടൊപ്പം `ടോയി' എന്നുണ്ടെങ്കിലും പൂഡില്‍ നായ്‌ക്കള്‍ യൂട്ടിലിറ്റി വിഭാഗത്തില്‍പെടുന്നു. അതുപോലെ യോക്‌ഷെയര്‍ ടെറിയര്‍ടോയി വിഭാഗത്തിലുംപെടുന്നവയാണ്‌.
 

ഗണ്‍ ഡോഗ്‌സ്‌


സാഹസികത ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നവര്‍ക്കും കായിക തത്‌പരരായവര്‍ക്കും ഉപയോഗപ്രദമാണ്‌ ഈ വര്‍ഗ്ഗം. പക്ഷികളുടെ സ്ഥാനം മണം പിടിച്ചു കണ്ടെത്തി തന്റെ യജമാനനു കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയും വെടിയേറ്റു വീഴുന്ന പക്ഷികളെ എടുത്തുകൊണ്ടു വരുകയും ചെയ്യുന്ന വര്‍ഗ്ഗമാണിത്‌.
 

ഹോണ്ട്‌ ഡോഗ്‌സ്‌


മണം, കാഴ്‌ച ഇവയാല്‍ മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ്‌ തന്റെ ഉടമസ്ഥനു അവയെ കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയും വെടിയേറ്റു വീഴുന്ന മൃഗത്തെ എടുത്തുകൊണ്ടുവരുന്നതുമാണ്‌ ഈ വര്‍ഗ്ഗം.
 

ടെറിയര്‍ ഡോഗ്‌സ്‌


തീരെ ചെറിയ ജീവികളെ വേട്ടയാടി പിടിക്കുന്നതിനും മാളങ്ങളില്‍ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നവയെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഉടമസ്ഥനെ സഹായിക്കുന്നു.


ഈ വിഭാഗത്തിലെ കൂടുതല്‍ അറിവുകള്‍
jeevalokam

ഹോം പേജ് തലക്കെട്ടുകള്‍