പശു :പാലിലെ മായം

പാലില്‍ വെള്ളം ചേര്‍ത്തും പാലില്‍ ലയിച്ചു ചേരുന്ന പഞ്ചസാര, അരിമാവ്‌ മുതലായവ കലര്‍ത്തിയുമാണ്‌ മായം ചേര്‍ക്കുന്നത്‌. കൂടാതെ പാലിലുള്ള കൊഴുപ്പിന്റെ കുറെ ഭാഗം എടുക്കുകയും തിരിച്ചപാല്‍ ചേര്‍ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്‌. ചില പരീക്ഷണങ്ങള്‍ മൂലം പാലില്‍ മായം ചേര്‍ക്കുന്നതു കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്‌.
പാലിന്റെ ആപേക്ഷികസാന്ദ്രത ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെയിലോ, കൊഴുപ്പിന്റെയും ഇതരദ്രവ്യങ്ങളുടെയും ശതമാനം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ പാലില്‍ വെള്ളം ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ളതായി അനുമാനിക്കാം. ഇതിനു സാധാരണയായി റീഡിങ്‌ നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. റീഡിങ്‌ നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ലാക്‌ടോ മീറ്റര്‍ കൊണ്ടു പരിശോധിക്കുമ്പോള്‍ പാലിന്റെ ഊഷ്‌മാവുകൂടി കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതാണ്‌.
വെണ്ണയുടെ ശതമാനം ചുരുങ്ങിയും ഇതര ഘനദ്രവ്യങ്ങളുടെ ശതമാനവും ആപേക്ഷികസാന്ദ്രതയും കൂടിയും കണ്ടാല്‍ പാലില്‍നിന്നും വെണ്ണ എടുത്തതായി അനുമാനിക്കാം. ഇതിന്‌ പാലിലുള്ള നെയ്യുടെ ശതമാനം ഗേര്‍ബര്‍ പരീക്ഷണം വഴി കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്‌. പശുവിന്‍ പാലിന്‌ സാധാരണ 4.5 ശതമാനം നെയ്യ്‌ കാണുന്നതാണ്‌.
ഒരു ടെസ്റ്റ്‌ട്യൂബില്‍ 5 മി.ലി. പാലെടുത്ത്‌ ഏതാനും തുള്ളി അയോഡിന്‍ ഒഴിക്കണം. നല്ലവണ്ണം കുലുക്കിയതിനുശേഷം പരിശോധിച്ചാല്‍ നീലനിറമാണെങ്കില്‍ പാലില്‍ അരിമാവു ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ടെന്നു മനസിലാക്കാം.
ഒരു ടെസ്റ്റ്‌ട്യൂബില്‍ 5 മി.ലി. പാല്‍ എടുത്ത്‌ അതില്‍ അല്‍പം റെസാസുറിയന്‍ ചേര്‍ത്തു കുലുക്കണം. അതില്‍ 5 മി.ലി. ഹൈഡ്രോക്ലോറിക്‌ ആസിഡ്‌ കൂടി ചേര്‍ക്കുക. നല്ലതുപോലെ കുലുക്കിയശേഷം ചൂടുവെള്ളത്തില്‍ ഏതാനും മിനിട്ടുകള്‍ വച്ചശേഷം പരിശോധനയില്‍ ഇളം ചുവപ്പു നിറമാണു കാണുന്നതെങ്കില്‍ പാലില്‍ പഞ്ചസാര ചേര്‍ന്നിട്ടുള്ളതായി അനുമാനിക്കാം.
പാലില്‍ വെള്ളം ചേര്‍ത്താല്‍ ലാക്‌ടോമീറ്റര്‍ റീഡിങ്‌ കുറവായി കാണിക്കും. എന്നാല്‍ പാലില്‍ വെള്ളം ചേര്‍ത്തതിനുശേഷം അരിമാവ്‌, പഞ്ചസാര, പാല്‍പ്പൊടി മുതലായവയും കൂടി ചേര്‍ത്താല്‍ ലാക്‌ടോ മീറ്റര്‍ റീഡിങ്‌ കൂടുതലായി കാണിക്കും.
പാല്‍ഗുണനിലാവരം പരിശോധനയ്‌ക്ക്‌ ഇന്ന്‌ ആധുനികയന്ത്രങ്ങള്‍ ലഭ്യമാണ്‌. മില്‍കോടെസ്റ്റര്‍ ഉപയോഗിച്ചാല്‍ കൊഴുപ്പും, എസ്‌.എന്‍.എഫും അറിയാന്‍ കഴിയും.


ഈ വിഭാഗത്തിലെ കൂടുതല്‍ അറിവുകള്‍
jeevalokam

ഹോം പേജ് തലക്കെട്ടുകള്‍